Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Blogid
25/05/2017 09:56 Vanamõisa küla Piirinurga katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Muhu Vallavalitsus kehtestas 24.05.2017.a. korraldusega nr 133 Muhu vallas Vanamõisa külas asuva Piirinurga katastriüksuse (47801:001:0370, pindala 5543 m2) detailplaneeringu.
Planeeringu eesmärgiks on Piirinurga maaüksusele eramu-ärihoone ja selle kõrvalhoonete rajamine ning nende toimimiseks valjalike ehitiste (sh tehnovõrgud ja –rajatised) rajamine. Peahoonesse on kavandatud pagarikoda, kohvik, kauplus ja eluruumid. Maaüksuse sihtotstarve muudetakse 20% ulatuses elamumaaks. 80% ulatuses jääb kehtima olemasolev ärimaa funktsioon. Tegemist on endise Piiri tankla krundiga. Maaüksusel asuvad endise tankla hooned ja rajatised likvideeritakse.
Planeeringu kehtestamise otsusega saab tutvuda Muhu Vallavalitsuses (Liiva k, Muhu v, Saare mk) ja aadressil www.muhu.ee/Dokumendiregister; info tel 453 0680, maa@muhu.ee.
Planeeringumaterjaliega on võimalik tutvuda valla maaosakonnas ja on leitavad planeeringute infosüsteemis RPIS.


Elitec Free