Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Blogid
08/06/2017 13:55 Simiste Lõkitsa detailplaneeringu avalik väljapanek
 
Muhu Vallavalitsuse 07.06.2017.a. istungil võeti korraldusega nr 155 vastu Simiste külas asuva Lõkitsa 47801:001:0398, pindala 2,22 ha) katastriüksuse detailplaneering.
Planeeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine ning ranna ehituskeeluvööndi vähendamine. Lõkitsa maaüksusele soovitakse rajada elamu koos kõrvalhoonetega. Hoonestust kavandatakse samale joonele naaberkinnistute hoonestusega (ca 90m põhikaardijärgsest rannajoonest). Rannikule soovitakse rajada lauter.
Detailplaneeringuga muudetakse osaliselt Simiste küla Kaisturanna maaüksuse detailplaneeringut (kehtestatud 29.08.2012 Muhu vallavolikogu otsusega nr 145).
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 26.06.17 – 26.07.2017.a. Detailplaneeringu materjalidega on avaliku väljapaneku kestel võimalik tutvuda Muhu vallamajas ning Muhu valla kodulehel. Etteapanekud ja vastuväited palume esitada avaliku väljapaneku jooksul.
 
Info: tel 454 8984, maa@muhu.ee


Elitec Free