Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Blogid
01/08/2017 13:38 
Eterniidi kogumine Maasi jäätmejaamas
Maasi jäätmejaamas võetakse alates 14. augustist Muhu vallas elavatelt eraisikutelt tasuta vastu eterniidijäätmeid. Eterniidi tasuta kogumine kestab kuni kavandatud kogumismahu täitumiseni. 

Eterniidi tasuta ära andmiseks tuleb jäätmete omanikul eelnevalt hankida Muhu Vallavalitsuse kooskõlastus, selle puudumisel võetakse eterniit vastu hinnakirja kohaselt vastuvõtutasuga 153 €/tonn. Kooskõlastust saab küsida alates 14. augustist telefonil 453 0672 või meiliaadressil heiske.tuul@muhu.ee, selleks tuleb esitada oma nimi, isikukood, elukoht, telefoninumber ning andmed eterniidijäätmete koguse ja päritolu kohta. Jäätmejaamas võetakse tasuta vastu ainult kooskõlastuses märgitud koguses eterniiti, selle ületamisel võidakse enamtoodud koguse osas rakendada vastuvõtutasu 153 €/tonn, kui lisakogusele ei hangita vahetult täiendavat vallavalitsuse kooskõlastust. Eterniidi koguse arvestamisel on abiks vastav juhend, mis on kättesaadav valla kodulehel www.muhu.ee.
Muhu vallavalitsusel on õigus kooskõlastust mitte anda, kui eterniidi kavandatud kogumismaht on täis, soovitud kogus on märkimisväärselt suur või kui tekib kahtlus, et konkreetsel juhul lasub eterniidijäätmete käitlemise kohustus ettevõttel või väljaspool Muhu valda elukohta omaval eraisikul. Vajadusel võidakse panna taotlus ka nn. ootejärjekorda, mille korral antakse kooskõlastus hiljem, kui järelejäänud kavandatud kogumismaht seda võimaldab.
Eelmisel aastal registreeritud eterniidikogused, mida kogumismahu täitumise tõttu vastu ei võetud, kantakse otse selle aasta vastuvõtunimekirja ning neid täiendavalt kooskõlastama ei pea.
Kooskõlastus saadetakse valla poolt jäätmejaama digitaalselt, jäätmejaamas kontrollitakse kooskõlastust isikut tõendava dokumendi alusel. Kui eterniidi tooja ei ole kooskõlastusel märgitud isik, kontrollitakse eterniidi päritolu kooskõlastusel esitatud telefoninumbril. Eterniidi tooja kinnitab selle üleandmist oma allkirjaga.
Eterniit tuleb toimetada Maasi jäätmejaama ühe kuu jooksul alates kooskõlastuse saamist, eelmisel aastal registreeritud koguste puhul 15. septembriks. Eterniidijäätmeid võetakse vastu tavapärastel lahtiolekuaegadel E, K, L 9.00-17.00, välja arvatud juhul, kui eterniidi kogumiseks kasutatavad konteinerid on parajasti täis. Seetõttu tuleb vahetult enne eterniidijäätmete toomist kindlasti teavitada ka Maasi jäätmejaama telefonil 53 264 525. Kooskõlastuse või isikut tõendava dokumendi puudumisel või konteinerite ületäitumise ning muude mahalaadimisega seotud takistuste korral on Maasi jäätmejaamal õigus eterniiti mitte vastu võtta kuni vastava puuduse kõrvaldamiseni.
Transporditeenust Maasi jäätmejaam ei paku, samuti tuleb toojal ise eterniit käsitsi kogumiskonteineritesse maha laadida või korraldada vastava tõstetehnika olemasolu ja kasutamine. Eterniiditahvlite käsitsi mahalaadimise korral peab nende tooja seega abitööjõu ise kaasa võtma.
NB! Eterniit sisaldab tervisele väga ohtlikku asbestikiudu, mistõttu tuleb vältida eterniidi purunemist peale- ja mahalaadimisel ning kasutada hingamisteede kaitseks respiraatorit. Eterniidi mahalaadimise kohta jäätmejaamas leiab täiendavat infot valla kodulehel toodud juhendist.
 
Eterniidijäätmete tasuta ära andmiseks tuleb seega jäätmevaldajal läbi viia järgnevad tegevused vastavas järjekorras:
 
·         eterniidikoguse väljaselgitamine;
·         Muhu vallalt kooskõlastuse küsimine ja saamine;
·         Maasi jäätmejaama teavitamine eterniidi toomisest;
·         eterniidi pealelaadimine ja transport jäätmejaama kuu aja jooksul kooskõlastuse saamisest;
·         isikut tõendava dokumendi esitamine ja eterniidi kaalumine autokaalul, üleandmise kinnitamine allkirjaga;
·         eterniidi mahalaadimine konteinerisse.
 
Küsimuste korral võtta ühendust Maasi Jäätmehoolduse OÜ-ga tel. 53 480 250


Elitec Free