Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Blogid
04/09/2017 11:13 KOP 2017 sügisvoor on avatud
Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) 2017 aasta sügisvoor on avatud. Toetusi saab taotleda kogukonna arengu (meede 1) ning elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise (meede 2) kaudu.

 

Meetme 1 eesmärgiks on tugevad kogukonnad, kogukonna identiteedi tugevnemise, kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu ning tõhusama koostöö kaudu. Meetme 2 eesmärgiks on kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide ja kogukonnaliikmetele vajalike teenuste olemasolu/tagamine.

 

Maksimaalne toetussumma on 2000 eurot, minimaalne omafinantseeringu määr on 10,00 % projekti kogumaksumusest ning omafinantseering peab olema rahaline.

 

Taotlejaks saavad olla avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik ja avalikes huvides tegutsevad sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel.

 

Taotlused koos kõigi nõutud lisadega tuleb esitada paberkandjal Saare Maavalitsuse infolauda hiljemalt 2. oktoobriks kella 16.30 või saata posti teel Saare Maavalitsusse aadressil Lossi tn 1, 93819 Kuressaare (postitempli kuupäev ei tohi olla taotluse esitamise kuupäevast hilisem). Elektrooniliselt saab digitaalselt allkirjastatud taotluse koos lisadega esitada e-posti aadressile info@saare.maavalitsus.ee hiljemalt 2. oktoobril kell 16.30.

 

Infopäev toimub Saare Maavalitsuse saalis

20. septembril algusega kell 10.00

Eelregistreerimine ja lisainfo

Saare Maavalitsuses tel 452 0546, annika.prei@saare.maavalitsus.ee (Annika Prei) või

SAK tel 452 0573, helje@sasak.ee (Helje Pent).

 

Täpsem info programmist (ka taotlusvormid ja juhendid) on saadaval KÜSK kodulehel.Elitec Free