Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv 

Blogid
16/09/2017 10:52 
Saare maakonna kaitsealuste parkide, arboreetumi ja puistute piiride muutmine 

 
Keskkonnaamet on ette valmistanud Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu „Saare maakonna kaitsealuste parkide, arboreetumi ja puistute piirid”, millega osaliselt muudetakse varasemate õigusaktidega kaitse alla võetud parkide piire, kehtiv kaitsekord ei muutu. Määruse eelnõu menetluse viib läbi Keskkonnaamet.
 
Tutvumiseks on lisatud Vabariigi Valitsuse määruse „Saare maakonna kaitsealuste parkide, arboreetumi ja puistute piirid” eelnõu, seletuskiri ja kaardid.
 
Keskkonnaamet ootab põhjendatud ettepanekuid ning kutsub aktiivselt osalema avalikustatava määruse eelnõu menetluses. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning kõigi panus on oluline.
 
Määruse eelnõu dokumendid on avalikul väljapanekul 11.09.2017–30.09.2017 Keskkonnaameti Kuressaare kontoris Tallinna mnt 22 ja Keskkonnaameti veebilehel https://www.keskkonnaamet.ee, samuti Muhu, Pöide, Orissaare, Torgu, Kihelkonna, Leisi, Lääne-Saare Vallavalitsustes ja Kuressaare Linnavalitsuses.
 
Keskkonnaamet palub Teil esitada oma põhjendatud parandusettepanekud ja vastuväited määruse eelnõu kohta kirjalikult Keskkonnaameti Saaremaa kontori aadressil Tallinna mnt 22, 93819 Kuressaare või laane@keskkonnaamet.ee hiljemalt 30.09.2017.
 
Muhu valla territooriumil asuvatest parkidest ja puistutest puudutab avalikustatav eelnõu Pädaste mõisa parki, Pädaste külas asuvat musta männi puistut ja Liiva külas asuvat Liiva parki. Tehakse ettepanek muuta Pädaste mõisa pargi ja musta männi puistu piire ning Liiva park on kavandatud riikliku kaitse alt välja arvata.
 
Eelnõu avalik arutelu toimub 23.10.2017 kell 15 Keskkonnaameti Kuressaare kontori (Tallinna mnt 22) saalis, kus tutvustatakse laekunud küsimusi ja ettepanekuid ning eelnõu viimast seisu.
 
Kui nimetatud tähtajaks ei ole kaitse-eeskirja eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestab Keskkonnaamet, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu ministeeriumitevahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2018. aastal. 

Määruse seletuskiri

Määruse eelnõu
Elitec Free