Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv 

Blogid
02/10/2017 14:15 
Liiva küla Tõnise maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine
Muhu Vallavolikogu kehtestas 20.09.2017.a. otsusega nr 230 Liiva küla Tõnise maaüksuse detailplaneeringu.
Planeeringu eesmärgiks on Tõnise katastriüksusel (katastritunnus 47801:004:0339) olemasoleva hoonestuse rekonstrueerimine. Olemasolevasse endisesse elamusse nähakse ette kaupluse, toitlustus- ja teenindusasutuste ruume. Planeeringuga muudetakse katastriüksuse sihtotstarve ärimaaks ning lahendatakse katastriüksuse ehitusõigus, parkimine, tehnovõrkude ja –rajatiste, haljastuse ja heakorra põhimõtted. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta üldplaneeringut maaüksuse juhtotstarbe osas.
Liiva Tõnise maaüksuse detailplaneeringu kehtestamise otsustega ja kehtestatud detailplaneeringuga saab tutvuda Muhu Vallavalitsuses (Liiva k, Muhu v, Saare mk) ja valla planeeringute infosüsteemis; info tel 453 0680, maa@muhu.ee.
 


Elitec Free