Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv 

Blogid
29/01/2018 10:19 
Suuremõisa küla Lageda maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine
Muhu Vallavalitsus kehtestas 24.01.2018.a. korraldusega nr 8 Suuremõisa külas asuva Lageda maaüksuse (47801:007:1020, elamumaa, 16666m2) detailplaneeringu. 
Detailplaneeringuga muudetakse Muhu Vallavolikogu 27.11.2013 otsusega nr 8 kehtestatud detailplaneeringut Lageda maaüksusele planeeritud hoonestusala suuruse ja asukoha osas. Muus osas planeeringulahendust ei muudetud ning planeering on tervikuna elluviidav.
Detailplaneeringu kehtestamise otsustega ja kehtestatud detailplaneeringuga saab tutvuda Muhu Vallavalitsuses (Liiva k, Muhu v, Saare mk) ja valla planeeringute infosüsteemis
Täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee.


Elitec Free