Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Blogid
06/03/2018 09:24 Muhu tapamaja detailplaneeringu vastuvõtmine

 
Muhu Vallavalitsus võttis 23.02.2018.a. korraldusega nr 27 vastu Muhu tapamaja detailplaneeringu. Planeeringuala hõlmab Soonda külas asuvaid Väestisekuuri (47801:004:0493, tootmismaa, 14786 m²) ja Lao (47801:004:0524, tootmismaa, 17363 m²) maaüksusi. Detailplaneeringu eesmärgiks on planeeringualale väiketapamaja ning selle teenindamiseks vajalike tehnovõrkude rajamine. Planeeringuga määratakse ehitusõigus, kitsendused ja servituudid, lahendatakse liikluskorraldus ja tehnosüsteemid ning seatakse keskkonnatingimused. Tapamaja teenindamiseks moodustatakse eraldi tootmismaa sihtotstarbega krunt.
 
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 14.03.2018 – 28.03.2018.a. 
Ettepanekud ja vastuväited planeeringulahenduse osas palume esitada kirjalikult avaliku väljapaneku jooksul.
Detailplaneeringute materjalidega on avaliku väljapaneku kestel võimalik tutvuda Muhu valla maaosakonnas, aadressiga Muhu vald Liiva küla Hariduse (lasteaia ruumides) ning valla kodulehel.

täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee.


Elitec Free