Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv 

Blogid
30/05/2018 11:15 
Meeldetuletus: võimalik on esitada taotlusi 2018.a hajaasustuse programmi
2018. aasta Hajaasustuse programm on kuulutatud avatuks alates 9.aprillist 2018. Taotlusi saab esitada Muhu Vallavalitsusele kuni 11.06.2018 (k.a)
 
Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkonnas elavate perede elutingimuste parendamine. Taotlejaks saab olla füüsiline isik, kelle rahvastikuregistri järgne ja alaline elukoht on käesoleva aasta 1. jaanuari seisuga Muhu vallas asuv majapidamine, millele toetust taotletakse.
 
Toetatavaid valdkondi on neli:
 
  • veesüsteemid
  • kanalisatsioonisüsteemid
  • juurdepääsuteed
  • autonoomsed elektrisüsteemid
 
Mitmele valdkonnale toetust taotledes tuleb esitada taotlus iga valdkonna kohta eraldi. Maksimaalne toetus ühele majapidamisele on 6500 eurot.

Muhu vallas on määratud prioriteetseteks valdkondadeks veesüsteemide ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine.
Eelistatud sihtrühmadeks on lastega pered, osalise töövõimega ja töövõimetud isikud, pensionieas isikud.

Muhu vallas on programmi kontaktisik keskkonnaspetsialist Piret Lang, tel 453 0681, e-post: keskkond@muhu.ee
 
Programmdokument ja vormikohased taotlused on leitavad EAS lehel

NB! 2016.a ja 2017.a hajaasustusprogrammi menetlustoimingute eest vastutavaks isikuks ja menetlejaks on Ave Toomsalu.


Elitec Free