Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Blogid
02/05/2019 00:00 
Muhu Vallavalitsus ootab õppestipendiumi taotlusi

Õppestipendiumi eesmärk on toetada andekaid, rahvastikuregistris Muhu valla sissekirjutusega noori õppe- ja teadustööga tegelemisel ning loomingulistes ja sporditegevustes.
 
Õppestipendiumid jagunevad viieks kategooriaks:
 1) stipendium ülikoolis õppivale noorele;
 2) stipendium kutseõppeasutuses või rakenduskõrgkoolis õppivale noorele;
 3) stipendium „põhikooli kiitusega lõpetaja“;
 4) stipendium „gümnaasiumi medalist“;
 5) stipendium „aasta täiskasvanud õppija“.

Stipendiumi taotluses tuleb näidata taotleja ja/või kandidaadi esitaja
1) nimi ja kontaktandmeid (aadress, telefoninumber, elektronposti aadress ja pangarekvisiidid);
2) taotletava stipendiumi põhjendus;
3) õppeasutuse tõend edasijõudmise kohta (õppestipendiumi puhul);
4) väljavõte õpinguraamatust (õppestipendiumi puhul).
NB! Põhikooli ja gümnaasiumi edukad lõpetajad esitatakse õppestipendiumitele koolide poolt.

Muhu valla stipendiumite määramise korraga saab tutvuda https://www.riigiteataja.ee/akt/426062014016?leiaKehtiv

Taotluse blankett leitav Muhu valla kodulehelt
http://muhu.ee/upload/editor/files/pages/muhu_valla_stipendiumifondi_toetuse_taotlus.pdf.

Muhu Vallavalitsus ootab Teie taotlusi õppestipendiumitele vallamajja kuni 01. juunini 2019. a aadressil Liiva küla, Muhu vald 94701, Saare mk või vald@muhu.ee .

Täiendav info valla kantseleist tel  453 0672.Elitec Free