Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv 

Blogid
28/06/2018 10:23 Detailplaneeringute teated
Muhu Vallavalitsus kehtestas 26.06.2018.a. korraldusega nr 149 Muhu tapamaja detailplaneeringu. Planeeringuala hõlmab Soonda külas asuvaid Väestisekuuri (47801:004:0493, tootmismaa, 14786 m²) ja Lao (47801:004:0524, tootmismaa, 17363 m²) maaüksusi. Detailplaneeringu eesmärgiks on planeeringualale väiketapamaja ning selle teenindamiseks vajalike tehnovõrkude rajamine. Planeeringuga määratakse ehitusõigus, kitsendused ja servituudid, lahendatakse liikluskorraldus ja tehnosüsteemid ning seatakse keskkonnatingimused. Tapamaja teenindamiseks moodustatakse eraldi tootmismaa sihtotstarbega krunt.
Kehtestatud planeeringuga on võimalik tutvuda valla kodulehel: http://www.muhu.ee/Detailplaneeringud.
 
Muhu Vallavolikogu lõpetas oma 21.06.2018.a. otsusega nr 53 Muhu valla miljööväärtuslike külade teemaplaneeringu. Koostamisel on uus üldplaneering, mille raames lahendatakse ka miljööväärtuslike külade temaatika.
 
Muhu Vallavolikogu 21.06.2018.a. otsusega nr 54 Pikendati Võiküla Toomi maaüksuse detailplaneeringu menetluse lõpetamise tähtaega 6 kuu võrra. Detailplaneeirngu menetlus tuleb lõpule viia hiljemalt 2019. aasta 1. jaanuariks. Toomi detailplaneeringu eesmärgiks on kahe elamu ja päikeseelektrijaama rajamine. Menetlustähtaega pikendati, kuna planeeringu menetlus toimub aktiivselt. Menetlus on viibinud tulenevalt juurdepääsutee osas läbirääkimise pidamise vajadusest.
 
Muhu Vallavolikogu 21.06.2018. a. istungil lõpetati järgmiste detailplaneeringute koostamine:
 
  • Otsusega nr 55 lõpetati Kuivastu küla Värava maaüksuse (47801:008:0047) detailplaneeringu koostamine. Planeeringu eesmärk oli maaüksuse kruntimine ja hoonestamine.
  • Otsusega nr 56 lõpetati Raegma küla Ööviiuli maaüksuse (47801:008:0044) detailplaneeringu koostamine. Planeeringu eesmärk oli rajada planeeringualale tuulepark.
  • Otsusega nr 57 lõpetati Rinsi küla Pääsusilma maaüksuse (47801:002:0022) detailplaneeringu koostamine. Planeeringu eesmärk oli maaüksuse kruntimine ja hoonestamine.
  • Otsusega nr 58 lõpetati Põitse küla Kassikäpa maaüksuse (47801:002:0036) detailplaneeringu koostamine. Planeeringu eesmärk oli maaüksuse kruntimine ja hoonestamine.
  • Otsusega nr 59 lõpetati Lõetsa küla Vahtra maaüksuse (47801:005:0262) detailplaneeringu koostamine. Planeeringu eesmärk oli rajada planeeringualale tuulepark.
  • Otsusega nr 60 lõpetati Vahtraste küla Tuuleranna maaüksuse (47801:003:0177) detailplaneeringu koostamine. Planeeringu eesmärk oli maaüksuse kruntimine ja hoonestamine.
  • Otsusega nr 61 lõpetati Rootsivere küla Vahtna maaüksuse (47801:001:0315) detailplaneeringu koostamine. Planeeringu eesmärk oli puhkeala terviklahenduse loomine ning ehituskeeluvööndi vähendamine.
Planeeringute koostamine lõpetati kuna planeeringuid ei olnud erinevatel põhjustel vallale esitatud, mistõttu polnud neid võimalik ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusega määratud menetlustähtaja jooksul lõpuni menetleda ning menetlustähtaja pikendamine ei olnud põhjendatud.
 
Nimetatud vallavolikogu otsustega saab tutvuda Muhu Vallavalitsuses (Liiva k, Muhu v, Saare mk) ja aadressil www.muhu.ee/Dokumendiregister; info tel 453 0680, maa@muhu.ee.Elitec Free