Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv 

Blogid
29/06/2018 09:10 Muhu Vallavalitsus annab rendile maad avaliku kirjaliku enampakkumise korras
Muhu Vallavalitsus annab avaliku kirjaliku enampakkumise korras rendile vallale kuuluvad Raugi küla Jaaniaru maaüksuse (katastritunnus 47801:003:0450, pindala 4,33ha) ja Kallaste küla Peedu maaüksuse (katastritunnus 47801:003:0658, pindala 4,14ha). Katastriüksused asuvad kohaliku omavalitsuse kaitstaval loodusobjektil „Peedu pangad ja nende lähiümbrus“. Maa kasutamisel tuleb tagada ala kaitse eesmärgi täitmine. Ala kaitse eesmärk on üldplaneeringus sätestatu kohaselt tervikliku, visuaalselt meeldiva ja algupärase maastiku säilitamine looduslike liikide soodsa seisundi tagamisega ning avatud vaate hoidmisega merele. Tegevuste planeerimisel loopealsete elupaigatüübi esinemise alal maaüksustel tuleb lähtuda loopealsete ja kadastike hoolduskavast („Eesti loopealsed ja kadastikud Juhend koosluste hooldamiseks ja taastamiseks“ Aveliina Helm, Tartu Ülikool, Pärandkoosluste Kaitse Ühing, 2011)

Maad antakse rendile 10 aastaks,  enampakkumise alghinnaks 20 eurot/ha aastas. Pakkumise märgusõna „Peedu pangad“.

Esitatav pakkumine peab sisaldama pakkuja nime ja aadressi, sõnadega pakutavat summat, nõusolekut enampakkumises esitatud tingimustel, pakkumise esitaja allkirja. Pakkumised peavad olema märgistatud märgusõnaga, esitamise tähtaeg 13.07.2018 kell 10.00. Pakkumised esitada digitaalselt allkirjastatuna aadressil vald@muhu.ee.

Täiendavate küsimuste korral helistada tel 453 0680.

Maa rendile andmise korraldus
Elitec Free