Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv 

Blogid
17/08/2018 12:19 Detailplaneeringute teated
Muhu Vallavolikogu 16.08.2018. a. istungil lõpetati järgmiste detailplaneeringute koostamine:
 
  • Otsusega nr 64 lõpetati Pallasmaa küla Mihkli  detailplaneeringu koostamine. Planeeringuala hõlmas Riina park maaüksust (47801:003:0076). Planeeringu eesmärk oli maaüksusele jahisadama ja vajalike infrastruktuuride rajamine.
  • Otsusega nr 65 lõpetati Võiküla  Jaagu ja Jürna maaüksuste (47801:008:0006, 47801:008:0267) detailplaneeringu koostamine. Planeeringu eesmärk oli maaüksuse kruntimine ja hoonestamine.
  • Otsusega nr 66 lõpetati Võiküla Toomi maaüksuse (47801:008:0123) detailplaneeringu koostamine. Planeeringu eesmärk oli maaüksusele tuulepargi rajamine.
  • Otsusega nr 67 lõpetati Võiküla Lagle maaüksuse (47801:008:0363) detailplaneeringu koostamine. Planeeringu eesmärk oli maaüksuse kruntimine ja hoonestamine. Sama otsusega algatati uue detailplaneeringu koostamine samale alale eesmärgiga kruntida planeeringuala kuni viieks elamumaa sihtotstarbega katastriüksuseks, elamute ja abihoonete ehitusõiguse määramine, teede, tehnovõrkude ja -rajatiste rajamine ning servituutide seadmise vajalikkuse määramine.
 
Planeeringute koostamine lõpetati kuna planeeringuid ei olnud erinevatel põhjustel vallale esitatud, mistõttu polnud neid võimalik ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusega määratud menetlustähtaja jooksul lõpuni menetleda ning menetlustähtaja pikendamine ei olnud põhjendatud.
 
Nimetatud vallavolikogu otsustega saab tutvuda Muhu Vallavalitsuses (Liiva k, Muhu v, Saare mk) ja aadressil www.muhu.ee/Dokumendiregister; info tel 453 0680, maa@muhu.ee.
 Elitec Free