Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Blogid
28/09/2018 15:47 Detailplaneeringute algatamine
Muhu Vallavolikogu algatas oma 20.09.2018.a. otsusega nr 71 Muhu vallas Rässa külas asuva Riina katastriüksuse (47801:001:0449, maatulundusmaa, 4,05 ha)  detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine elamute ja kõrvalhoonete rajamiseks, maaüksuse kruntimine, teede ja tehnovõrkude rajamine ning servituutide seadmise vajaduse määramine.  Planeeringualale soovitakse rajada neli ühepereelamu krunti. Vastavalt Muhu valla üldplaneeringule tuleb katastriüksuse kruntimisel koostada detailplaneering.

Muhu Vallavolikogu algatas oma 20.09.2018.a. otsusega nr 72 Muhu vallas Liiva külas asuva Aasa katastriüksuse (47801:001:0668, elamumaa, 0,58 ha) detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine korterelamute rajamiseks, maaüksuse kruntimine, teede ja tehnovõrkude rajamine ning servituutide seadmise vajaduse määramine. Planeeringualale soovitakse rajada kuni neli kahekordset kortermaja. Planeringuala asub Muhu valla üldplaneeringu kohaselt detailplaneeringu koostamise kohustusega alal.
 
Detailplaneringu algatamise otsusega saab tutvuda Muhu Vallavalitsuses (Liiva k, Muhu v, Saare mk) ja aadressil www.muhu.ee/Dokumendiregister; info tel 453 0680, maa@muhu.ee.

NB Kui soovite osaleda planeeringu koostamises või saada teavitusi või lisainfot, siis palume teavitada sellest Muhu Vallavalitsust ning märkige ka ära viis, kuidas soovite edaspidi infot saada ning planeeringu väljatöötamises osaleda.



Elitec Free