Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Blogid
19/11/2018 10:19 Muhu maja detailplaneeringu algatamine
Muhu Vallavolikogu algatas oma 15.11.2018.a. otsusega nr 78 Muhu Maja detailplaneeringu. Planeeringuala hõlmab Muhu vallas Liiva külas asuvat Kalapoe katastriüksust (47801:004:0335, ärimaa, 2917 m2). Planeeringu eesmärgiks on kinnistule ca 400 m2 ehitusaluse pinnaga multifunktsionaalse büroo- ja rendipindadega ärihoone kavandamine ning kinnistu ruumilise terviklahenduse loomine. Planeeringuga määratakse katastriüksuse ehitusõigus (sh lammutatavad hooned) ja arhitektuursed tingimused, planeeritakse kommunikatsioonid, määratakse parkimislahenduse, haljastuse ja heakorra põhimõtted. Planeringuala asub Muhu valla üldplaneeringu kohaselt detailplaneeringu koostamise kohustusega alal.
Detailplaneringu algatamise otsusega saab tutvuda Muhu Vallavalitsuses (Liiva k, Muhu v, Saare mk) ja aadressil www.muhu.ee/Dokumendiregister; info tel 453 0680, maa@muhu.ee.

NB Kui soovite osaleda planeeringu koostamises või saada teavitusi või lisainfot, siis palume teavitada sellest Muhu Vallavalitsust ning märkige ka ära viis, kuidas soovite edaspidi infot saada ning planeeringu väljatöötamises osaleda.
 
Elitec Free