Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv 

Blogid
28/02/2019 08:51 
2019. a I seltsitegevuse toetuse taotlemise tähtaeg on 15. märts
Muhu valla eelarvest on võimalik kolm korda aastas taotleda toetust kultuuri-, spordi-, noorsootöö-, jt. seltsitegevuste alaseks tegevuseks ja külaelu arendamiseks, taotluse esitamise tähtajad on:
 • 15. märts
 • 15. juuni
 • 15. oktoober

Taotlejaks saavad olla:

 • mittetulundusühingud, seltsid, seltsingud, kollektiivid, jt. juriidiliselt vormistatud ühendused, kes tegutsevad Muhu vallas;
 • rahvastikuregistri järgi elukohta Muhu vallas omavad üksikisikud.
Toetuse andmise eesmärgid on:
 • Muhu valla kultuuri, sporti, noorsootööd ja muud seltsitegevust edendavate üksikisikute ja kollektiivide tegevuse toetamine;
 • kasumit mittetaotlevate projektide ja ürituste toetamine Muhu vallas;
 • Muhu valla kodanike osalemise toetamine väljaspool Muhu valda toimuvatest üritustest ja projektidest;
 • vaba aja sisustamiseks ja külade elukeskkonnaks paremate tingimuste loomine;
 • külaelu arendamine ja külaelu ühistegevus.

Külaelu arendamise ja ühistegevuse toetust antakse Muhu valla külade elutingimusi parandavateks mitteärilisteks ettevõtmisteks, mis teenivad ühe või rohkemate külade elanike ühistegevusi ja mille on heaks kiitnud külavanem.
 

Toetuse määrad:
 • Muhu vallas tegutsevate mittetulundusühingute, seltside, seltsingute, kollektiivide jt. juriidiliselt vormistatud ühenduste üritustele või projektidele, eraldatakse toetust reeglina kuni 70% ulatuses ürituse või projekti kogueelarvest;
 • rahvastikuregistri järgi elukohta Muhu vallas omavatele üksikisikutele toetuse maksimum summa 300€ vooru kohta.
Taotlused tuleb saata tähtaegselt kas e-posti aadressile vald@muhu.ee või tuua vallamajja.

Muhu valla eelarvest seltsitegevuse toetamise kord ja taotlusvorm on leitavad https://www.riigiteataja.ee/akt/415052013008?leiakehtiv 


Elitec Free