Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv 

Blogid
04/03/2019 15:25 Avatud on kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor
1. märtsist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor, mille eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ning püsimine. Toetust saavad taotleda mittetulundusühingud ja sihtasutused ning maksimaalne toetussumma on 2000 eurot ühe projekti kohta, omafinantseering peab olema vähemalt 10% projekti kogumaksumusest.
 
Programmi eesmärk on toetada tegevusi, mis tugevdavad kogukonna identiteeti, loovad tõhusamat koostööd ning panustatavad kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu. Toetust antakse ka kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumiseks ja ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamiseks ja arendamiseks.
 
Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui  poole. 
 
Taotlusi saab Saaremaa Vallavalitsusele esitada e-posti teel kop@saaremaavald.ee ning tähtaeg on 1. aprill 2019 kell 16.30.
Täpsem info ja dokumentatsioon: https://www.saaremaavald.ee/kohaliku-omaalgatuse-programm.

Infopäev programmi taotluste esitamiseks toimub 15. märtsil kell 11 Saaremaa Vallavalitsuses, Lossi 1, Kuressaare. Registreerumine 
kop@saaremaavald.ee.Elitec Free