Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Blogid
14/03/2019 11:18 Muhu Maja detailplaneeringu avalik väljapanek

Muhu Vallavalitsus võttis 13.03.2019.a. korraldusega nr 73 vastu Muhu Maja detailplaneeringu. Detailplaneering hõlmab Liiva külas asuvat Kalapoe katastriüksust (47801:004:0335, sihtotstarve ärimaa, pindala 2917 m2). Planeeringualale soovitakse rajada ca 400 m2 ehitusaluse pinnaga büroo- ja rendipindadega multifunktsionaalne ärihoone. Planeeringu eesmärgiks on kinnistu ruumilise terviklahenduse loomine. Planeeringuga määratakse katastriüksuse ehitusõigus ja arhitektuursed tingimused, planeeritakse kommunikatsioonid, määratakse parkimislahenduse põhimõtted ja planeeritakse haljastus ja heakord.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 01.04.2019 – 14.04.2019. Detailplaneeringu materjalidega on avaliku väljapaneku kestel võimalik tutvuda Muhu vallamajas, aadressiga Muhu vald Liiva küla Vallamaja ning valla kodulehel.

Ettepanekud ja vastuväited planeeringulahenduse osas palume esitada kirjalikult avaliku väljapaneku jooksul.
Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 22.04.2019 kell 16.00 Muhu vallamajas, aadressiga Muhu vald Liiva küla Vallamaja. 

info tel 453 0680, maa@muhu.ee.Elitec Free