Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Blogid
29/04/2019 14:06 

Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise  
taotlusvoor 2019 aastal.

 

Avanes kohalikele omavalitsustele meetme tegevuse „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" taotlusvoor, mille eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. 

Toetuse andmise tingimused on kehtestatud sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018 määrusega nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine".
 Tegevuse raames toetatakse puudega inimese erivajadustest tulenevat eluruumi kohandamist:
Avaldusega saab taotleda toetust puudega inimese erivajadusest tuleneva eluruumi kohandamiseks, sealhulgas:
  • liikuvusega seotud toimingute (püsti, pikali ja istuma saamine, treppidest üles ja alla liikumine, ustest ja väravatest sisse ja välja liikumine) parandamiseks, sh eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
  • hügieenitoimingute parandamiseks (pesemis- ja tualetitoimingud);
  • köögitoimingute (toiduvalmistamine, söömine ja joomine) parandamiseks, sh kütte, ventilatsiooni, valgustuse jms juhtimisautomaatika ning suitsu-ja vinguandurite paigaldamist.
Toetuste suuruse ja kohanduste arvu aluseks on puudega inimeste arv kohalikus omavalitsuses. Projekti käigus kohandatakse eluruume kuni 2-le puudega Muhu valla elanikule.
Muhu valla elanikel on võimalik taotleda oma eluruumi kohandamist perioodil 5. märts - 31. mai 2019 a. Kohanduste tegemise  periood kestab vastavalt määrusele 24 kuud.
Taotlusi koos lisadokumentidega on võimalik esitada elektroonselt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil vald@muhu.ee või posti teel (Vallamaja, Liiva küla 94701, Muhu vald, Saare maakond). Samuti võtab kohapeal taotlusi vastu valla sotsiaalnõunik Triin Valk.
Lisainfo: Triin Valk, tel 459 8196 / 5664 6773, e-post: triin.valk@muhu.ee

Enne taotluse esitamist palutakse lugeda läbi  Infoleht
Taotluse soovituslik blankett


Elitec Free