Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv 

Blogid
09/05/2019 14:34 Kirjalik enampakkumine valla omandis olevate kinnisasjade võõrandamiseks 
Muhu Vallavalitsus müüb kirjaliku enampakkumise korras järgmisi kinnistuid:

Hellama küla Põllumetsa katastriüksus  (katastritunnus 47801:005:0462,  sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 10105 m2, kinnistu registriosa number 3348034) . Võõrandatava vara alghind on 2 500 eurot (kaks tuhat viissada), tagatisraha suurus 10%.

* Koguva küla Ansu katastriüksused (2tk) (katastritunnus 47801:001:0290, pindala 3,71 ha, sihtotstarve maatulundusmaa ja 47801:001:0291 pindala 4,74 ha, sihtotstarve maatulundusmaa). Võõrandatava vara alghind on 18 500 eurot (kaheksateist tuhat viissada), tagatisraha suurus 10%.


Pakkumiste esitamise tähtaeg on 14. juuni 2019.a. kell 10.00. Tagatisraha  peab olema laekunud Muhu Vallavalitsuse Swedbank kontole nr EE782200001120228703 hiljemalt 13. juuni 2019.a. kell 23:59.

Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks esitatakse Muhu Vallavalitsusele e-posti teel digitaalselt allkirjastatud pakkumine märgusõnaga vastavalt kas "Hellamaa Põllumetsa" või „Koguva Ansu” aadressil vald@muhu.ee või tavapostiga aaderessil Vallamaja, Liiva küla, Muhu vald.
 
Pakkumine peab sisaldama:
-Pakkuja nime ja aadressi;
-tõendeid enampakkumises osalemiseks ettenähtud tagatisraha tasumise kohta;
-sõnadega väljakirjutatud pakutavat ostusummat;
-pakkumise esitaja allkirja, juriidilise ja füüsilise isiku esindaja puhul volikirja;
-kohustust tasuda ostusumma ja sõlmida ostu-müügileping hiljemalt 30 päeva jooksul peale otsuse teatavakstegemist;
-kohustust tasuda ostu-müügi lepingu sõlmimisel notaritasud.
 
Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kes ei ole enampakkumise läbiviimisega seotud ja kellel puudub maksuvõlg nii riigi kui valla ees. Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta eelpool nimetatud nõuetele, enampakkumises ei osale.

Pakkumused avab ning enampakkumise tulemused kinnitab vallavalitsus korraldusega.


Muhu Vallavalitsuse 08.05.2019 korraldus nr 117 Kirjaliku enampakkumise korraldamine (Hellamaa Põllumetsa)
Muhu Vallavalitsuse 08.05.2019 korraldus nr 118 Kirjaliku enampakkumise korraldamine (Koguva Ansu)

täiendav info:
maa@muhu.ee, 4530680


Elitec Free