Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Blogid
14/05/2019 12:20 

Mais avaneb tervist ja heaolu toetavate tegevuste maakondlik 2019. a taotlusvoor
1.1. Toetatavad tegevused peavad lähtuma Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiilist või Saare maakonna tervise ja heaolu ülevaatest 2018.a, maakonna arengustrateegiast välja toodud vajadustest ning täitma rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 eesmärke ja alaeesmärke;
1. 2. tegevuste planeerimisel lähtutakse Tervise Arengu Instituudi välja töötatud soovitustest (lisa 1) ning kaasatakse vastava valdkonna kutse/ hariduse omandanud nõustajaid/ koolitajaid
1.3. taotlusvoorus saavad osaleda kohalikud omavalitsused, kohaliku omavalitsuse allasutused (koolid, lasteaiad), sihtasutused, maakonda registreeritud mittetulundusühingud;
1.4. toetatakse süsteemseid tegevusi, millel on pikemaajalisem mõju;
1.5. ei toetata üksikuid tervise,- spordi,- elustiili,- teabepäevi, konverentse, messe;
1.6. taotlus peab olema saabunud tähtaegselt ette antud vormil (näidis lisa 2) ning taotlus peab olema allkirjastatud organisatsiooni allkirjaõigusliku isiku poolt;
1.7. tegevuste toimumisest teavitatakse avalikkust (kodulehel, meedias vms);
1.8. toetuse piirsumma on 800 eurot, taotleja rahaline omafinantseering on vähemalt 20%;
1.9. taotlusvooru läbiviijal on õigus küsida lisadokumente.
 
1.10.  Toetusvoor on avatud 20.maist 2019.
 
1.11. Taotluse esitamise aeg on 14.juuni 2019 kell 16.30. Taotlus esitatakse Saaremaa Vallavalitsusele, kui maakondliku toetusvooru läbiviijale, elektrooniliselt taotleja esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatult.
 
1.12. Toetusvooru abikõlblikkuse periood on 20.mai 2019 – 1.detsember 2019. Projekt peab olema ellu viidud toetusvooru abikõlblikkuse perioodi jooksul.
 
Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada toetusvooru läbiviijale elektrooniliselt riina.allik@saaremaavald.ee  taotleja esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatult.

 Lisa_1_Pohimotted.pdf

Lisa_2_Taotlusvorm_2019.pdf

Lisa_3_Aruande_vorm_2019.pdf
 
Lisainfo tel 45 25024, e-mail: riina.allik@saaremaavald.ee.  
  
 


Elitec Free