Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Blogid
31/05/2019 10:49 Liiva küla Aasa maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek
 
Muhu Vallavalitsus võttis 29.05.2019.a. korraldusega nr 143 vastu Liiva küla Aasa katastriüksuse (47801:001:0668, elamumaa, pindala 0,58 ha) detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine korterelamute rajamiseks, maaüksuse kruntimine, teede ja tehnovõrkude rajamine ning servituutide seadmise vajaduse määramine.
Planeeringulahendus võimaldab ehitada kolm kuni kahekordset kortermaja kõrgusega kuni 9,0 meetrit. Kruntidele on lubatud rajada kuni kaks abihoonet kõrgusega kuni 6,0 m. Kruntide maksimaalsed ehitusalused pinnad jäävad vahemikku 310-500m2.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 17.06.2019 – 07.07.2019. Detailplaneeringu materjalidega on avaliku väljapaneku kestel võimalik tutvuda Muhu vallamajas, aadressiga Muhu vald Liiva küla Vallamaja ning valla kodulehel.
Ettepanekud ja vastuväited planeeringulahenduse osas palume esitada kirjalikult avaliku väljapaneku jooksul

Täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee.
 Elitec Free