Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Blogid
25/06/2019 11:24 Raugi küla Männa detailplaneeringu algatamine
Muhu Vallavolikogu algatas oma 20.06.2019.a. otsusega nr 108 Muhu vallas Raugi külas asuva Männa (47801:001:0796, maatulundusmaa, 7,33 ha) maaüksuse detailplaneeringu ja väljastas planeeringule lähteseisukohad.

Planeeringu eesmärgiks on maaüksuse kruntimine kuni kuueks elamumaa krundiks ning ehitusõiguse määramine elamute ja kõrvalhoonete rajamiseks, teede ja tehnovõrkude rajamine ning servituutide seadmise vajaduse määramine. Planeeringuga tuleb leida piirkonda sobiv ning keskkonna väärtusi arvestav lahendus.

Kui soovite osaleda planeeringu koostamises või saada teavitusi või lisainfot, siis palume teavitada sellest Muhu Vallavalitsust ning märkige ka ära viis, kuidas soovite edaspidi infot saada ning planeeringu väljatöötamises osaleda.

Täiendav info: 4530680, maa@muhu.ee

Muhu Vallavalitsus teavitab detailplaneeringutest valla kodulehel, maakondlikus lehes, valla teadetetahvlil ja üldjuhul ka ajalehes Muhulane (kui ilmumissagedus võimaldab). Lisaks on võimalus tellida endale teavitused meilile. Selleks palume saata meililistiga liitumise soov aadressil maa@muhu.eeElitec Free