Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Blogid
09/09/2019 15:16 
Platsi kinnistu hoonestusõiguse konkurss
Muhu Vallavalitsuse 05. septembri 2019. a korraldusega nr 239 pikendati Piiri küla Platsi kinnistu (pindala 8134 m², katastritunnus 47801:007:0900) hoonestusõiguse konkursi lõpptähtaega kuni 15. november 2019. a kell 11. 

Konkursi eesmärgiks on tagada kinnistu väljaarendamine koos hoonestusega ning heaperemehelik ja jätkusuutlik kasutamine erinevate ettevõtlusalaste tegevuste läbiviimise otstarbel, mis avaldavad positiivset mõju Muhu valla arengule, kohalikule ettevõtluskeskkonnale ja tagavad kinnistu arendamise kaudu tööhõive suurendamise Muhu vallas.

Täpsustavad materjalid:
Muhu Vallavalitsuse 26.06.2019 korraldus nr 159
Muhu Vallavalitsuse 05.09.2019 korraldus nr 239
Lisa Konkursi tingimused
Lisa 1 Asendiplaan
Vorm 1 Pakkumus
Vorm 2 Pakkuja kinnitused

Lisainformatsiooni saab küsida Muhu Vallavalitsuselt aadressil Muhu vald, Liiva küla (tel: 453 0670, raido.liitmae@muhu.ee ).Elitec Free