Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Blogid
22/07/2019 13:20 Liiva küla Aasa detailplaneeringu kehtestamine
Muhu Vallavalitsus kehtestas oma 18.07.2019.a. korraldusega nr 196 Liiva külas asuva Aasa (katastritunnus 47801:001:0668, sihtotstarve elamumaa, pindala 5827m2) maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine korterelamute rajamiseks, maaüksuse kruntimine, teede ja tehnovõrkude rajamine ning servituutide seadmise vajaduse määramine.
Planeeringulahendus võimaldab ehitada kolm kuni kahekordset kortermaja maksimaalse kõrgusega 9,0 meetrit. Krundile on lubatud rajada kuni kaks abihoonet maksimaalse kõrgusega 6,0 m. Kruntide maksimaalsed ehitusalused pinnad jäävad vahemikku 310-500m2.

Elitec Free