Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Blogid
05/08/2019 16:21 Muhu Maja detailplaneeringu kehtestamine
Muhu Vallavalitsus kehtestas 01.08.2019.a. korraldusega nr 202 Muhu Maja detailplaneeringu.
Detailplaneering hõlmab Muhu vallas Liiva külas asuvat Kalapoe katastriüksust (47801:004:0335, ärimaa, 2917 m2). Planeeringu eesmärgiks on kinnistule multifunktsionaalse büroo- ja rendipindadega ärihoone „Muhu Maja“ kavandamine ning kinnistu ruumilise terviklahenduse loomine. Detailplaneeringuga määratakse krundi kasutamise sihtotstarveteks kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa ning kontori ja büroohoone maa. Maaüksusele lubatakse kuni 3 hoone rajamist maksimaalse ehitusaluse pindalaga kuni 583,4 m2. Hoonete lubatud suurim kõrgus on 11,5 meetrit. Olemasolevad hooned lammutatakse.
Planeeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt negatiivseid mõjusid looduskeskkonnale. Kaasaegsete büroo- ja äripindade rajamine aitab elavdada valla keskust, omades positiivset majanduslikku mõju. Planeeringuala heakorrastamine, liiklusohutuse tõstmine ning ühtse avaliku ruumi kujundamine omab positiivset mõju sotsiaalsetele aspektidele.
Kehtestatud detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda siin.
Täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee.Elitec Free