Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Blogid
26/08/2019 13:44 Kantsi Haaviku planeeringuala laiendamine
Muhu Vallavolikogu laiendas oma 15.08.2019.a. otsusega nr 114 Kantsi külas asuva Haaviku maaüksuse detailplaneeringu ala.

Kantsi külas asuva Haaviku katastriüksuse (katastritunnus 47801:007:0905, sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 9,63 ha) detailplaneering on algatatud Muhu Vallavolikogu 21.02.2019.a. otsusega nr 92. Planeeringuala hõlmas ca 5,8 hektarit Haaviku maaüksusest ning planeeringu eesmärgiks oli päikesepargi ja selle toimimiseks vajalike ehitiste rajamine ning maa sihtotstarbe muutmine osaliselt tootmismaaks. Planeeringust huvitatud isiku taotluse alusel laiendati planeeringuala kogu kinnistule (9,63 ha). Planeeringu eesmärke ei muudeta.
 
 
Täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee
 Elitec Free