Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Blogid
01/01/2020 17:55 Kantsi Haaviku detailplaneeringu kehtestamine
Muhu Vallavalitsus kehtestas 20.12.2019.a. korraldusega nr 342  Kantsi küla Haaviku katastriüksuse (47801:007:0905, maatulundusmaa, pindala 9,63 ha) detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on päikesepargi ja selle toimimiseks vajalike ehitiste rajamine ning maa sihtotstarbe muutmine osaliselt tootmismaaks.
 
Planeeringulahendus võimaldab rajada katastriüksusele päikesepaneelide pargi maksimaalse päikesepaneelide aluse pinnaga 25 000 m2 ja paneelide kõrgusega 3,5 m. Maaüksusele rajatakse ka päikesepargi teenindamiseks vajalik alajaam. Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Muhu Vallavalitsuses ja valla kodulehel.
 
Täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee
 


Elitec Free