Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Blogid
02/01/2020 14:05 Kantsi Riida detailplaneeringu algatamine
Muhu Vallavolikogu algatas oma 21.11.2019.a. otsusega nr 120 Muhu vallas Kantsi küla Riida (katastritunnus 47801:007:0896, sihtotstarve elamumaa, pindala 9399 m²), Kiive (katastritunnus 47801:007:0897, sihtotstarve elamumaa, pindala 9518 m²), Paepealse (katastritunnus 47801:007:0899, sihtotstarve elamumaa, pindala 9547 m²) ja Liini (katastritunnus 47801:007:0898, sihtotstarve elamumaa, pindala 10029 m²) maaüksuste detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on maa-ala ümberkruntimine kolmeks elamukrundiks, ehitusõiguse määramine elamute, kõrvalhoonete, teede ja tehnovõrkude rajamiseks.
 
Detailplaneringu algatamise otsusega saab tutvuda Muhu Vallavalitsuses (Liiva k, Muhu v, Saare mk) ja aadressil www.muhu.ee/Dokumendiregister.
 
Kui soovite osaleda planeeringu koostamises või saada teavitusi või lisainfot, siis palume teavitada sellest Muhu Vallavalitsust ning märkige ka ära viis, kuidas soovite edaspidi infot saada ning planeeringu väljatöötamises osaleda.
 
Täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee.
 
Muhu Vallavalitsus teavitab detailplaneeringutest valla kodulehel, maakondlikus lehes, valla teadetetahvlil ja üldjuhul ka ajalehes Muhulane (kui ilmumissagedus võimaldab). Lisaks on võimalus tellida endale teavitused e-kirjaga. Selleks palume saata meililisteiga liitumise soov aadressil maa@muhu.ee.Elitec Free