Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Blogid
28/01/2020 14:39 
Saarte Koostöökogu annab toetust "vihmavarjuprojektidele"
Saarte Koostöökogu alustab "vihmavarjuprojektide"  vastuvõtmisega alates 10. veebruarist ning taotlusi saab esitada jooksvalt, taotlusvoorul kindlat lõpp-tähtaega pole! Kogu meetme eelarve eesmärgipäraste tegevuse elluviimiseks on 42 000 eurot.

„Vihmavarjuprojektide" erinevus võrreldest tavapärasest projektitaotlusest on see, et toetuse taotlejaks PRIA mõistes on SKK ise, koondades ideed ja nende elluviijad, võttes enda kanda kogu vastutuse toetusega seotud asjaajamise ja tegevuste abikõlblikkuse eest.

Ootame taotlusi, millega soovitakse:

-        võimendada, anda lisaväärtust ja uut hingamist kogukonnas juba toimuvatele traditsioonilisele tegevustele ja sündmustele.
Eeldame, et toetus annab võimaluse lisada senisele traditsioonilisele sündmusele või tegevuse uue nüansi, mis on mingil moel esmakordne ja uudne.
-        ellu kutsuda uusi algatusi, mõtteid ja ideid, mis rikastavad Saare maakonna kultuuri-, spordi- ja külaelu omanäoliste sündmuste ja tegevustega.
-        anda hoogu olemasolevatele koostöövõrgustikele ja uutetekkele.
Taotluse esitajaks võib olla:
sõpruskond, naabruskond, külaselts, MTÜ, huvirühm, seltsid ja võrgustikud koos jms määrates endale füüsilisest isikust esindaja (kontaktisiku).

Täpsemat infot vihmavarjuprojektide vooru kohta SKK-s saab:
4. veebruaril kl 18-20 Tagavere koolimajas, 
5. veebruaril kl 18-20 Paadla Kandi seltsi Kõrkküla seltsimajas
6. veebruaril kl 16-19 Kuressaare kultuurikeskuses toimuva külade ümarlaua käigus.
„Vihmavarjuprojektide“ taotlusvoor viiakse läbi Leader projekti „Hoo andmine kogukondade koostöövõrgustikele!“ raames.

Statuut


Taotlusvorm


Elitec Free