Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Blogid
20/04/2020 12:53 Teade vee erikasutusloa menetlusse võtmise kohta
Keskkonnaamet on menetlusse võtnud AS Saarte Liinid vee erikasutusloa taotluse.
Tegemist on avaliku menetlusega, milles osalemiseks on õigus kõigil asjast huvitatud isikutel.

Loa taotluse kohaselt on kavandatavaks tegevuseks Kuivastu sadama väikelaevade sadama akvatooriumi ja faarvaatri kordussüvendamine kogunenud setetest tagamaks sadamas ette nähtud sügavusnäitajad. Vajalik tööde süvendustööde maht on kuni 2500 m3. Süvendamine teostakse setete pumpamise teel sadamale kuuluval kinnistul olemasolevasse settebasseini-süvendisse. 

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis (https://kotkas.envir.ee/), sisestades otsingusse registreerimisnumbri M-108845.


Elitec Free