Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Blogid
15/05/2020 15:29 
Muhu Vallavalitsus ootab õppestipendiumi taotlusi

Õppestipendiumi eesmärk on toetada andekaid, rahvastikuregistris Muhu valla sissekirjutusega noori õppe- ja teadustööga tegelemisel ning loomingulistes ja sporditegevustes.
 
Õppestipendiumid ja vastavad määrad on alljärgnevad:
1) stipendium ülikoolis õppivale noorele a`500 eurot;
2) stipendium kutseõppeasutuses või rakenduskõrgkoolis õppivale noorele a`400 eurot;
3) stipendium „põhikooli kiitusega lõpetaja“ a`200 eurot;
4) stipendium „gümnaasiumi medalist“ a` 300 eurot;
5) stipendium „aasta täiskasvanud õppija“ a`200 eurot.
Kahte esimest stipendiumi antakse välja 5, teisi vastavalt komisjoni otsusele.

Stipendiumi taotluses tuleb näidata taotleja ja/või kandidaadi esitaja
1) nimi ja kontaktandmeid (aadress, telefoninumber, elektronposti aadress ja pangarekvisiidid);
2) taotletava stipendiumi põhjendus;
3) õppeasutuse tõend edasijõudmise kohta (õppestipendiumi puhul);
4) väljavõte õpinguraamatust (õppestipendiumi puhul).


NB! Põhikooli ja gümnaasiumi edukad lõpetajad esitatakse õppestipendiumitele koolide poolt.

Muhu valla stipendiumite määramise korraga saab tutvuda https://www.riigiteataja.ee/akt/426062014016?leiaKehtiv

Taotluse blankett leitav Muhu valla kodulehelt
http://www.muhu.ee/Toetuste-taotlus

Muhu Vallavalitsus ootab Teie taotlusi õppestipendiumitele vallamajja kuni 01. juunini 2020. a aadressil Liiva küla, Muhu vald 94701, Saare mk või vald@muhu.ee .

Täiendav info valla kantseleist tel  453 0672.Elitec Free