Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Blogid
28/02/2017 13:59 Muhu Vallavolikogu algatas oma 22.02.2017.a otsusega nr 189 Vahtraste küla Mulla maaüksuse detailplaneeringu ning jättis algatamata keskkonnamõjude strateegilise hindamise

Planeeringu eesmärgiks on Vahtraste küla Mulla maaüksuse (47801:003:0495, pindala 9,91 ha) kruntimine elamukruntideks, ehitusõiguse määramine, teede ja tehnovõrkude rajamine, servituudide seadmise vajaduse määramine ja ranna ehituskeeluvööndi vähendamine..
Tuginedes keskkonnamõjude eelhinnangu tulemustele ning asjaomaste asutuste seisukohtadele leiti, et seoses planeeringu realiseerimisega olulist keskkonnamõju ei kaasne ning keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamine pole põhjendatud. 
 
Detailplaneeringu algatamise ja KSH algatamata jätmise otsus.
 
NB kui soovite osaleda planeeringu koostamises või saada teavitusi või lisainfot, siis palume teavitada sellest Muhu vallavalitsust ning märkige ka ära viis, kuidas soovite edaspidi infot saada ning planeeringu väljatöötamises osaleda.


Elitec Free