Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Blogid
18/03/2017 09:55 Kuivastu küla Tammikülje mü detailplaneeringu algatamine
Muhu Vallavolikogu kehtestas oma 15.03.2017.a. korraldusega nr 203 Kuivastu küla Tammikülje maaüksuse (katastritunnus 47801:008:0685, pindala 12927 m2)  detailplaneeringu. Tammikülje maaüksuse detailplaneeringu eesmärgiks on maaüksusele suvila ja kõrvalhoonete rajamine, maa sihtotstarbe muutmine elamumaaks, teede, tehnovõrkude ja –rajatiste rajamine ning servituutide seadmise vajalikkuse määramine.
 
Detailplaneeringu algatamise ja KSH algatamata jätmise otsus.
 
Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda siin.


 
täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee


Elitec Free