Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Võidupüha ja Maakaitsepäev
Võidupüha ja Maakaitsepäev Saare maakonnas
 
1919. aasta 19.-23. juunini toimus Võnnu lahing, kus eestlastel õnnestus lüüa Saksa Landeswehri vägesid. Eestlaste võit Võnnu lahingus ei olnud pelgalt kui kauaoodatud revanš sakslaste vallutuste ja 700 aastase võimu üle, vaid see oli ka võit vihatud baltisaksa parunite üle. Võnnu lahingus saavutatud võit oli märgilise tähtsusega kogu Vabadussõja edaspidises kulgemises. Võidu üle Võnnu lahingus andis diviisiülem kindral Ernst Põdder välja ka päevakäsu, milles palus teha korraldusi lippude heiskamiseks maakondades ning paraadide läbiviimiseks garnisonides. Olgugi, et võit Landeswehri üle oli emotsionaalselt suur, ei juurdunud võidupüha traditsioon koheselt. Riiklikult hakati Võidupüha tähistama alles 1934ndal aastal.

Käesoleval aastal tähistame Võnnu lahingu 100ndat aastapäeva. Nii nagu mujalgi Eestis tähistatakse Võidupüha ka Saare maakonnas. Võidupüha raames toimub Saare- ja Muhumaal erinevaid üritusi.
Päev algab traditsiooniliselt 23.06 kell 10.00 Kuressaares Vabadussõja ausamba juures peetava kõnekoosolekuga, mille raames pühitsetakse sisse ka uus lipuväljak Vabadussõja ausamba kõrval.
Rivis on Kaitseliidu, Naiskodukaitse, Kodutütarde ja Noorte Kotkaste üksused. Samuti asetatakse pärjad Vabadussõja ausambale ja mälestatakse selles sõjas võidelnuid. Sõna võtavad Saaremaa valla esindaja, Kaitseliidu Saaremaa maleva esindaja ja Saarte praostkonna esindaja. Kaitseliidu liikmed viivad mälestuspärjad ka maakonna teistele Vabadussõja mälestusmärkidele.

Kell 11.00 algab Kuressaare Laurentiuse kirikus Võidupüha jumalateenistus.
Jumalateenistuse viib läbi Saarte praost Anti Toplaan.

Võidupüha raames läbiviidav Maakaitsepäev toimub sel aastal Muhus Liiva spordiväljakul.
Maakaitsepäeva traditsioon sai alguse Harju maakonnast, kui Harju maleva kaitseliitlaste eestvedamisel viidi see päev esimest korda läbi 1995. aastal. Maakaitsepäeva mastaapsus kasvas aastast aastasse ja 2001. aastal külastas Maakaitsepäeva ka tollane Vabariigi President härra Lennart Meri, kelle ettepanekul hakati ka teistes maakondades Maakaitsepäeva tähistama. Nii ongi sellest saanud hea traditsioon, millega on kaasa tulnud ka rahvas. Saare maakonnas toimub Maakaitsepäev kaheksateistkümnendat korda.

Maakaitsepäev Muhus, Liival algab kl 13.00 ja näha saab jõustruktuuride varustust ning tehnikat, mida kasutatakse erinevat liiki ohtude likvideerimiseks. Toimub relvanäitus, politsei- ja piirivalveamet, päästeamet ja kaitseliit viivad läbi näidis lahingu- ja muud tegevused, mille raames presenteeritakse erinevaid võimekusi. Ka lastele on planeeritud põnevaid tegevusi. Lisaks on kohal käsitöömüüjad ja toitlustajad.
Maakaitsepäev on osa võidupüha tähistamisest, see on turvalisuse päev, perepäev, ühes olemise päev.
Iseäranis tore on ka see, et võidupüha ja maakaitsepäeva tähistamisega on seotud tuletoomise traditsioon meie jaanituledele.

Päeva viimase üritusena maakondlikus plaanis ongi Muhus, Liival Katariina kiriku õuel toimuv võidutule jagamise tseremoonia, mis algab kell 17.15.
Eestis on saanud kombeks, et vabariigi aastapäeva paraadi viib läbi Kaitsevägi ja võidupüha paraadi Kaitseliit. Kui vabariigi aastapäeva paraad toimus sel aastal Tallinnas, siis võidupüha paraad viiakse läbi Tartus, kus Vabariigi President süütab maakondadesse liikuvad võidutule tõrvikud. Võidutule viivad sel aastal maakondadesse Kaitseliidu sportlased. Sellel aastal möödub 125 aastat Rahvusvahelise Olümpiakomitee asutamisest ja kaasaegsete olümpiamängude algusest. Kuna kehakultuur ja sport on ka Kaitseliidus olulisel kohal, siis on otsustatud, et selle aasta võidutule toojateks on Kaitseliidu malevate sportlased. Saare maakonda toovad võidutule maleva kodutütar Victoria Vihman ja tegevliige Ülar Jürviste. Mõlemad maleva esindajad on väga aktiivsed liikmed, kes löövad lisaks sporditegemisele kaasa ka maleva muudes ettevõtmistes, seda nii väljaõppes ja õppustel, erinevate ürituste ja ettevõtmiste korraldamisel kui ka maleva seltsitegevuse arendamisel. Sõbralikud ja abivalmis inimesed, kes on suureks eeskujuks teistele liikmetele.

Võidutule jagamise tseremooniat juhib Muhu Katariina kiriku õpetaja Hannes Nelis, sõna võtab Saaremaa vallavanem Madis Kallas, esineb Kuressaare Linnaorkester ja Muhu segakoor ning taaskord on rivis Kaitseliidu, Naiskodukaitse, Kodutütarde ning Noorte Kotkaste liikmed. Võidutuli jagatakse Saaremaa vallavanema poolt Saare maakonna teiste valdade ja teenuskeskuste juhtidele, kes viivad võidutule oma piirkondadesse ja kogukondadesse ning seal toimuvatele jaanituledele.

Võidupüha raames toimuvatele üritustele ootame kõiki saarlasi, muhulasi ning saartel viibivaid külalisi.
Üheskoos teeme sellest päevast toreda ja meeldejääva päeva.
Head saabuvat Võidupüha ja jaanipäeva kõigile!
 
Kaitseliidu Saaremaa Maleva pealik
kolonelleitnant Gunnar Havi
 Elitec Free