Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Uudised
05/12/2016 09:45  
Pika ajalooga Muhu pastoraadihoone saab uue katuse
 Allikas: Meie Maa
Kokku umbes 76 000-eurose eelarvega EELK Muhu Katariina koguduse pastoraadihoone katuseprojekt hakkab lõpusirgele jõudma. Sellega ei piirdu küll kogu hoone uuenduskuur, kuid korralik peavari annab võimaluse maja sisetööde kallal rahus edasi tegutseda.

Paralleelselt katuse restaureerimist ette valmistava etapiga on Muhu pärandikooli eestvedaja Inna Ligi sõnul alates 2013. aastast toimetatud ka maja põhikorrusel.

“Hoone on taasühendatud Liiva küla vee- ja kanalisatsioonivõrguga, uuendatud on elektrivarustust ja alustatud siseruumide järk-järgulist korrastamist. Korraldatud on mitmed talgud ja prügi on veetud ära mitu konteineritäit,“ kirjeldas ta.

Lisaks on toimunud erinevaid restaureerimist toetavaid koolitusi: akende restaureerimine, savi- ja lubikrohvimine, põrandamaalingute tegemine. On olnud ka mitmeid näitusi ja seminare. “Projekti tulemusena saab Muhu pastoraadihoone uue katuse ning sellega säilitatakse väärikas hoone ka tulevastele põlvedele ning luuakse eeldused hoone uuesti kasutuselevõtuks,“ lisas Ligi.

Katuseprojekti on kolme aasta jooksul oma rahalise panuse 12 000 euro ulatuses andnud ka kogudus. LEADER-programmi meetmest 2 ehk “Elujõuliste kogukondade arendamine ja elukeskkonna parendamine“ programmist saadi toetust 30 243 eurot.

Rahalisele poolele lisanduvad veel vabatahtlike töötunnid talgute ja töötubade korraldamisel, toetusprojektide ettevalmistamisel, koostamisel ja teostamisel.

Katusekivide ostmiseks korraldati aastail 2013–2015 kampaania, mille käigus koguti umbes 6000 eurot. See tuli kokku nii muhulastelt, kohalikelt ettevõtetelt kui sõpradelt Eestist, Lätist, Soomest ja Kanadast. “Selleks korraldati ka mitmeid heategevusüritusi, kontserte ja osaleti laatadel,“ märkis Ligi.

“LEADER-toetuse abil saabki nüüd lõplikult teostatud kogu katuseprojekt – valmivad uued korstnad, paigaldatakse katusekivid, ostetakse ja paigaldatakse uus vihmaveesüsteem ning piksekaitse, korrastatakse vahelage ja tehakse muinsuskaitselist järelevalvet,“ seletas naine.

Ehitaja-restaureerija on Muhu ettevõte Kehte OÜ. Muinsuskaitselist järelevalvet teeb Ösel Consulting OÜ, ehitusprojekti on koostanud Ekspertiis ja Projekt OÜ.

Järgmiseks sammuks on Ligi sõnul põhikorruse plaanilise ja arhitektuurse lahenduse väljatöötamine. “Selle abil saame teha uusi otsuseid nii välisfassaadi kui sisemise plaanilise lahenduse otstarbekaks ning mälestisele kohaseks remondiks ja restaureerimiseks,“ teatas ta.

Järgmisel suvel kavandatakse õpitubade raames vahelae ja välisseinte osalist korrastamist. Lisaks jätkatakse akende restaureerimise koolitustega.

Tuleval aastal tähistab vana ja väärikas pastoraadihoone oma 185. sünnipäeva koos 750-aastase kiriku ja selle 400 aasta vanuse uksega.

Paralleelselt pastoraadiga toimub kogu kinnistu – kiriku, abihoonete, pargi ja kirikaia restaureerimine.

Kogu protsessi on Ligi sõnul kolme aasta jooksul korraldanud Muhu pärandikooli viieliikmeline juhtgrupp vabatahtlikkuse alusel, selleks on kulunud umbes 900 töötundi.

Projekti tegevused

- Pastoraadi restaureerimiseks koostas eritingimused muinsuskaitseamet 2012. a.

- Katusekatte vahetuseks vajaliku projekti dokumentatsioon koostati 2014–2015, seda toetasid Muhu vald ja muinsuskaitseamet kokku 4000 euroga.

- Katusekivide ostmise kampaania korraldamine aastail 2013–2015, millega koguti 6000 eurot ning millele muinsuskaitseamet lisas 8000 eurot.

- Amortiseerunud korstnate ja siseviimistluskihi eemaldamine hoone seisundi hindamiseks katusekatte vahetuseks vajalikus mahus aastail 2013–2015.

- Katusekivide tasuta ladustamist talvel 2015/16 võimaldasid OÜ Kehte ja OÜ Monier.

- Pastoraadi katusekandmiku restaureerimist toetasid muinsuskaitseamet 15 800 euro ja Muhu vald 9000 euroga.

Elitec Free