Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Uudised
29/11/2018 14:05  
Saare maakonna aasta küla 2019 konkurss
 | Uudis on aegunud: 12/31/2018 08:00

 KONKURSI JUHEND

 
I. KONKURSI EESMÄRK

Avaldada avalikku tunnustust küladele tulemusliku tegutsemise eest ning teadvustada üldsusele maa- ja külaelu olulisust Saare maakonnas.
 
 
II. KONKURSI LÄBIVIIMISE KORD JA PÕHIMÕTTED
 
1. Käesolev juhend kehtestab  MTÜ SAAREMAA KODUKANDI ja MTÜ SAARTE KOOSTÖÖKOGU poolt väljaantava SAARE MAAKONNA  AASTA KÜLA 2019 aunimetuse ja sellega kaasneva tunnistuse.
 
2. SAARE MAAKONNA AASTA KÜLA 2019 aunimetus antakse ühele külale/külade piirkonnale.
 
3. SAARE MAAKONNA AASTA KÜLA 2019 aunimetus omistatakse külale või külade piirkonnale mis on saavutanud märkimisväärseid tulemusi külaelu arendamisel.
 
4. SAARE MAAKONNA  AASTA  KÜLA 2019  esitatavad tingimused (vt. ka ankeeti):
4.1 Nähtav kogukonna positiivne areng ja külasisene koostöö viimase 3 aasta jooksul.
4.2 Külaarenduslike ja kogukonda liitvate projektide/initsiatiivide edukas algatamine ja elluviimine, ajaloo talletamine.
4.3 Ühistegevused külas ja koostöö kohaliku omavalitsusega.
4.4 Avatus ja tuntus maakondlikul ja/ või üleriigilisel tasandil.
4.5 Kehtiv või koostamisel küla/ külade piirkonna/ arengukava.
 
III. 
KANDIDAATIDE ESITAMISE KORD
 
1. SAARE MAAKONNAS AASTA KÜLA 2019 kandidaadiks saab esitada igast Saaremaa valla osavallast ja Muhu vallast ühe küla/külade piirkonna.
 
2. KANDIDAATE  võivad esitada kõik maakonna elanikud, mittetulundus-ühingud, kohalikud omavalitsus s.h ka osavallakogud ning muud organisatsioonid.
 
3. KANDIDAADI esitamisega kaasneb konkursil osalemise tasu 25 eurot, mille tasumise korraldab nominendi esitanu. Osalustasu tasutakse Saaremaa Kodukandi arveldusarvele EE451010220026561018
 
 
IV. KONKURSI LÄBIVIIMISE KORD
 
1. MTÜ SAAREMAA KODUKANT kuulutab välja avaliku konkursi SAARE MAAKONNA AASTA KÜLA 2019 kandidaatide esitamiseks. Konkursi juhend avaldatakse  Saaremaa valla lehes Saaremaa Teataja.
 
2. Ettepanekud  esitatakse MTÜ SAAREMAA  KODUKANDILE  esmaspäevaks, 07.jaanuarriks 2018 kell 16.00
 

3. Ettepaneku esitatakse vormikohasel ankeedil ja edastatakse MTÜ SAAREMAA  KODUKANT meiliaadressil: saarekodukant@gmail.com
 
4. Nominentide hindamiseks moodustab MTÜ SAAREMAA KODUKANT hindamiskomisjoni, komisjoni tööd juhib MTÜ Saaremaa Kodukant. Komisjoni töösse kaasatakse Saaremaa vallavalitsuse ja MTÜ Saarte Koostöökogu esindajad.
 
5. Hindamiskomisjon tutvub SAARE MAAKONNA AASTA KÜLA 2019 nominentidega kohapeal eelnevalt kokku lepitud ajal.
 
6. Hindamiskomisjon teeb otsuse SAARE MAAKONNA AASTA KÜLA 2019 aunimetuse saaja kohta.
 
7. Saaremaa Aasta Külaks valitud küla/külade piirkonnad ei tohi uuesti esitada ennast kandidaadiks 10 aasta möödudes (Lemmikküla tohib).
 
 
V. SAARE MAAKONNA AASTA KÜLA 2018 VÄLJAKUULUTAMINE
 
1. SAARE MAAKONNA AASTA KÜLA 2019 kuulutatakse välja 1. veebruar 2019 Saare maakonna Aasta Küla 2018 Galaõhtult Sandla kultuurimajas.
 
2. SAARE MAAKONNA AASTA KÜLA 2019 saab MTÜ SAAREMAA KODUKANT poolt vastava tunnistuse.
 
3. SAARE MAAKONNA AASTA  KÜLA  2019  esitatakse Liikumine Kodukant  AASTA  KÜLA 2019 konkursi nominendiks.
 
4. SAARE MAAKONNA AASTA KÜLA 2019 nominentide tutvustused ja konkursi kokkuvõte avalikustatakse kohalikes lehtedes


Saare maakonna 2019 aasta küla ankeet.docx


Elitec Free